Påmelding Innovasjon i praksis 2018. Jeg melder meg med dette på «Innovasjon i praksis» vår 2018. Prisen på kurset er kr 29 500,- og faktura sendes i forkant av første samling. Fakturaen må betales før første samling.