Jag kommer gärna på Horsehubs nätverksträff den 14/2 kl10:00 - 12:00 och deltar i nätverket samt lyssnar på Almi företagspartner.