Guide: Förbättrad vård med tjänsteplattform för fjärrdiagnostik berättar om hur fjärrdiagnostik fungerar vid diagnos av flera folksjukdomar, hur den påverkar vårdorganisationen, patienten och allmänläkaren, och möjliggör snabbare diagnos.